print logo

Mere end en fix idé

 Hus Forbi (Denmark) 30 July 2019

Der er sund fornuft og god økonomi i at tilbyde de hårdest belastede narkomaner lægeordineret heroin. (654 Words) - By Marisa Matarese

Share

Blandt de omkring 1.400 patienter, der indgår i det schweiziske forsøgsprogram med lægeordineret heroin, PEPS, falder kriminaliteten i gennemsnit 80 pct., og deres helbredstilstand forbedres.

Især fordi den heroin, der uddeles på landets forsøgscentre, er af bedre kvalitet end den, der sælges på gaden, og som en ekstra gevinst sparer samfundet masser af penge.

- Det er meget dyrere at afholde omkostninger til hospital, fængsel og retsvæsen end at uddele gratis lægeordineret heroin, siger chefpsykiater Yves Alexandre Kaufmann, der er leder at PEPS forsøgets afdeling i Geneve.

Opbakning fra samfundet

PEPS startede i januar 1994 som et forsøgsprojekt med det formål at afdække, hvorvidt lægeordineret heroin kunne nedbringe kriminalitet, sygdomme og dødsfald blandt narkomaner. Det er nu uomtvisteligt bevist, og det er ikke kun fagfolkene på PEPS, der er begejstrede over resultaterne. Også befolkningen kan se fornuften ved projektet og bakker op om det. Så meget, at 68 pct. ved en folkeafstemning i efteråret stemte for, at ordningen skulle gøres permanent.

- Samfundets holdning er generelt positiv. Det har den ikke altid været. Før i tiden var de

ansatte på hospitalerne, især sygeplejerne, bange for heroinmisbrugerne. De var bange for vold og ustyrlige patienter, men vores patienter giver dem ikke problemer, siger Kaufmann.

Klar, hvis uheldet er ude

I de femten år, de schweiziske stofmisbrugere har haft et alternativ til illegalt junk eller en metadonbehandling, er der ikke registreret en eneste overdosis. Yves Alexandre Kaufmann mener, at det skyldes, at det er mere sikkert at indtage heroin end metadon.

- Med metadon oplever man klimaks efter fire timer, og hvis man i mellemtiden har indtaget andre stoffer, kan der opstå komplikationer, når det andet stof rammer sit højdepunkt. Heroinen, der injiceres, har en øjeblikkelig virkning. Hvis der skulle opstå problemer, ville vi se det her, for det ville ske med det samme, og hos os står der uddannet personale klar til at hjælpe, hvis uheldet er ude.

Også risikoen for at blive syg på grund af beskidte kanyler er elimineret. I løbet af projektets levetid er kun én person registreret som hiv-smittet.

Lysten til at vælge en anden vej

I gennemsnit varer behandlingen af patienter på heroin på PEPScentrene i Schweiz under tre år. Det skal ses i forhold til, at patienterne i gennemsnit har taget stoffer i mere end 16 år. Men at starte på en behandling i PEPS kræver høj motivation og disciplin.

- Der stilles hårde krav til dem. Når de starter her, har de problemer af social, kriminel, psykisk og helbredsmæssig karakter, samt sidemisbrug. Allerede efter to-tre måneder ser vi en radikalt forbedret tilstand. De forandrer sig fuldstændigt og har stort set intet sidemisbrug, siger Yves Alexandre Kaufmann og fortsætter:

- Vores filosofi går ud på at stille patienterne i en situation, hvor de har lyst til at vælge noget andet. Så længe man er på heroin, har man ikke mulighed for at vælge. Man er hele tiden på jagt efter penge til at skaffe nye stoffer. Her skal de ikke længere bekymre sig om at skaffe hverken penge eller stoffer. De har derfor tid til at ændre deres situation. De kan for eksempel starte med at tage vare på sig selv.

Ud over at udgifterne til retsvæsen og politi falder, i takt med at patienterne ikke behøver lave kriminalitet for at få råd til deres stof, ser man også på centret, at en pæn del af patienterne vender tilbage til arbejdsmarkedet.

- Ud af de 50 patienter, vi i øjeblikket har her i Geneve, har syv af dem almindeligt arbejde, siger Yves Alexandre Kaufmann. For at kunne blive godkendt til at deltage i ordningen med lægeordineret heroin i Schweiz skal man være fyldt 18 år og have haft et misbrug i minimum to år. Ud over det skal man have sociale, psykiske og helbredsmæssige problemer.

SNS logo
  • Website Design