print logo

Irlandia i Angola współpracują na rzecz równości płci

 Street News Service 23 August 2019

Status społeczny, władza polityczna i bogactwo to cele, do których dąży wielu ludzi na świecie. W Angoli jednak, marzy się o bardziej podstawowych potrzebach niż uznanie społeczne. Na wojnie kobiety pełnią rolę żołnierzy i aktywistek, jednak nadal nie uważa się ich za równe mężczyznom. Dziennikarki łączą siły, by odmienić ich los. (615 Words) - By Samantha Bailie

Share

SNS_Ireland and Angola

 A member of The Forum of Women Journalists gets interviewed in Angola.

Mimo, że Angola jest jednym z głównych producentów ropy na świecie, znajduje się wśród najuboższych krajów. To skutek wyniszczającej 27-letniej wojny domowej. Kobiety na froncie walczyły jako żołnierze, poza frontem jako aktywistki. Jednak nie uważa się ich za równe mężczyznom. Co gorsza, przemoc na tle płci - zarówno w domach, jak i na ulicy - to nadal codzienność.

W Angoli, pogwałcanie praw kobiet jest głęboko zakorzenione w kulturze i normach obyczajowych tego kraju. Według Mary Teresy McBride z organizacji Tocaire "dzieje się tak głównie w wiejskich regionach, gdzie ludzie wciąż bazują na stereotypach".

Wszystko wskazywało na to, że cisza panująca wokół tematu krzywdzonych kobiet trwałaby dalej, ponieważ przemoc domowa nadal nie została uznana za przestępstwo. Jednak do działania włączyło się "Forum kobiet-dziennikarek dla równości płci". Członkinie Forum używają swoich strategicznych pozycji opiniotwórczych w mediach, by nadać sprawie nierówności płci rozgłosu.

Poprzez media, skutecznie przełamały tabu panujące wokół przemocy domowej, skandalicznego pogwałcania praw społecznych i gospodarczych kobiet i przypisywania im statusu obywatela "drugiej kategorii". Forum zaszczepiło kobietom z Angoli pewność siebie, której wcześniej nie znały, a dzięki której zaczęły otwarcie mówić o nierówności płci. Wyposażyło je także w wiedzę i narzędzia potrzebne do uzyskania rekompensaty za niesprawiedliwości, takie jak przemoc domowa.

Dzięki ich pracy z władzami lokalnymi i nad zmianami w systemie prawnym, udało się utworzyć dobrej jakości struktury wsparcia i system usług dla kobiet, których podstawowe prawa są łamane. Przyczyniła się do tego w dużym stopniu Trocaire, irlandzka organizacja pozarządowa prowadzona przez Mary Teresę McBride.

W Trocaire-Angola pełni ona funkcję odpowiedzialnej za zarządzenie i za kwestie dotyczące praw człowieka, na których zawsze skupiała swoją uwagę. Tuż po studiach dołączyła do Trocaire jako stażystka, by poznać wyjątkowy sposób pracy tej organizacji.

"Lubię w Trocaire to, że organizacja ta nie narzuca gotowych rozwiązań, ale realnie stara się wsłuchiwać w to, co ludzi uważają za swoje największe problemy" - mówi Mary Teresa.

McBride chciała pracować z ubogimi społecznościami, by teorię przełożyć na praktykę. Okazja taka przytrafiła jej się rok później i od tego czasu nieustannie zajmuje się pracą "w terenie".

"Angola jest niesamowitym krajem i bardzo szanuję mieszkających tu ludzi za to, że przetrwali prawie 30 lat wojny domowej i wciąż nie tracą nadziei na lepszą przyszłość. Poczucie, że mogę coś dla tej przyszłości zrobić jest dla mnie przywilejem".

Mary Teresa wybrała Tocaire, bo jak tłumaczy: "każda organizacja pomocowa ma swój =styl działania, a sposób pracy Trocaire najbardziej mi odpowiadał. Wierzę, że właśnie w ten sposób dokonają się prawdziwe zmiany".

Mary Teresa zarządza pieniędzmi zebranymi od mieszkańców Irlandii, zarówno z północy jaki i z południa. Współpracuje także z władzami Irlandii, wspierając lokalne organizacje partnerskie pracujące nad poprawą polityki rządowej i poszanowaniem praw człowieka Angolczyków.

McBride ściśle współpracuje z Forum, udzielając im wsparcia niezbędnego do ich skutecznego działania. "Pomagam im rozpoznawać główne przyczyny nierówności płci oraz opracować metody zwalczania tego zjawiska. Dzielę się swoimi doświadczeniami z Irlandii i innych krajów, w których działa Trocaire, co może okazać się pomocne Forum w walce o poprawę warunków życia kobiet w Angoli".

Suzana Mendes, rzecznik Forum, jest pełna wdzięczności za pomoc irlandzkiej organizacji. "Trocaire jest ważnym partnerem w naszej kampanii pod hasłem 'Przerwać ciszę', której celem jest włączenie mediów w walkę z przemocą domową. Codziennie zgłoszanych jest tutaj 20 przypadków przemocy".

"Bez ich wsparcia ciężko byłoby skutecznie przeprowadzić tę akcję. Trocaire jest dla nas nie tylko źródłem finansowania, ale przede wszystkim partnerem, który pomaga nam nawiązywać liczne kontakty. Zachęca nas także, do rozszerzenia działań".

Mimo, że kobiety wykazywały się niesamowitą mężnością w nowych rolach w czasie wojny, pełna równość płci w Angoli nadal wydaje się daleką perspektywą. Dzięki bliskiej i owocnej współpracy irlandzkiej Trocaire z angolskimi kobietami, pojawiła się nadzieja, że pewnego dnia w Angoli równość kobiet przestanie być towarem importowanym z Irlandii.

 

Please credit article as follows:

© www.streetnewsservice.org

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design