print logo

W pogoni za marzeniami

 Street News Service 21 December 2019

Projekt finansowany z funduszu USAID skutecznie zmniejszył częstość zakażeń wirusem HIV wśród nowonarodzonych dzieci matek nosicielek wirusa HIV - donosi Lameck Masina. (1094 Words) - By Lameck Masina

Share

SNS(EU)_Chasing a mother’s dream

 Estnart Msekeni, Mothers2Mothers adviser. Photo: Elizabeth Glaser/ Pediatric AIDS Foundation

Estnart Msekeni, doradca w programie Mothers2Mothers (Matki dla Matek). Zdjęcie: Elizabeth Glaser/ Fundacja na rzecz walki z AIDS wśród dzieci

Dwa lata temu 32-letnia Elizabeth Chidwala usłyszała diagnozę, której wiele Malawijek w ciąży bardzo się obawia - badanie w kierunku wykrycia wirusa HIV dało wynik pozytywny; jej nowonarodzone dziecko może spotkać taki sam los.

Jednak skojarzenie różnych metod terapeutycznych z odpowiednim leczeniem farmakologicznym, szkoleniami i akcjami edukacyjnymi na skalę krajową jest światełkiem w tunelu dla osób takich jak Elizabeth, która jak 20 innych kobiet zarażonych HIV urodziła seronegatywne dziecko.

Projekt Wezwanie do działania (Call to Action, CTA) sfinansowany z USAID, któremu przewodziła fundacja Elizabeth Glaser na rzecz walki z AIDS wśród dzieci (Pediatric AIDS Foundation, EGPAF) działa od pięciu lat i uczy pracowników służby zdrowia oraz matki tego, co należy robić, aby chronić nienarodzone dzieci przed zakażeniem wirusem HIV. Projekt daje nadzieję matkom, pomimo ich własnej trudnej sytuacji.

Patricia Mbetu, która jest kierownikiem krajowym fundacji EGPAF w Malawi zdradza, że niezależnie od tego, jak optymistyczne jest te dwadzieścia przypadków, to jednak to tylko ułamek ogólnej liczby 413 seropozytywnych kobiet w ciąży mieszkających w trzech rejonach Lilongwe, Dedza i Ntcheu.

Osiągamy sukcesy dzięki szkoleniom personelu medycznego, który odpowiada za realizację programu dla kobiet Zapobieganie zakażeniom okołoporodowym (Prevention from Mother to Child Transmission, PMTCT).

- Naszym punktem wyjścia były kliniki prenatalne należące do Ministerstwa Zdrowia. Zatem wspieramy głównie programy Ministerstwa Zdrowia - dodała.

Po zdiagnozowaniu seropozytywności, zalecamy matkom przyjmowanie leczenia przeciwretrowirusowego, które zmniejsza ryzyko zakażenia okołoporodowego dziecka. Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu skojarzonych preparatów zydowudyny (AZT) i lamiwudyny (3TC).

Podczas porodu matki otrzymują pojedynczą dawkę newirapiny, której zadaniem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia dziecka. Niekiedy matkom podaje się we wlewie dożylnym AZT.

Nienarodzone dzieci chronione są przed zakażeniem wirusem HIV, gdy rodzą się przez cesarskie cięcie.

Dzieci zakażają się wirusem HIV podczas porodu naturalnego, gdyż wirus przekazywany jest wraz z krwią, która dostaje się do oczu, nosa i uszu. Jednak w trakcie cięcia cesarskiego owodnia, którą otoczone jest dziecko posiada swoje własne unaczynienie. Przez pępowinę dziecko jest odżywiane przez matkę. Pokarm z wirusem HIV dostaje się do żołądka dziecka, gdzie wirus rozkładany jest przez kwas żołądkowy zanim zdoła zakazić dziecko - dodała Mbetu.

Po narodzinach wykonywane są badania na obecność HIV, aby sprawdzić czy dziecko nie zostało zakażone. Niezależnie od wyniku dziecko otrzymuje leczenie przez tydzień. Po tym okresie badanie wykonuje się ponownie.

Pracownicy służby zdrowia informują kobiety o tym, że podawanie mieszanego pokarmu dzieciom, zanim ukończą szósty tydzień życia, może uszkodzić wyściółkę żołądka i jelit dziecka. W takim przypadku zakażenie wirusem HIV zawartym w mleku matki jest bardziej prawdopodobne. Samo karmienie piersią natomiast nie stanowi ryzyka zakażenia, gdyż mleko matki nie uszkadza komórek przewodu pokarmowego dziecka.

Fundacja jak dotąd przeszkoliła z PMTCT 1200 pracowników służby zdrowia. Na początku projektu w roku 2006 organizacja dysponowała zaledwie 60 przeszkolonymi pracownikami - mówi Mbetu.

Liczba ośrodków świadczących usługi PMTCT również wzrosła ze 140 do 518 w styczniu 2010.

Pracownicy tych ośrodków doradzają i zalecają ciężarnym, aby wykonały badanie w kierunku wykrycia HIV, aby wiedziały, czy są nosicielkami i aby mogły uchronić swoje przyszłe dzieci przed zakażeniem - dodaje Mbetu.

Pracownicy służby zdrowia monitorują dzieci od narodzin aż do momentu, gdy zaczną przyjmować pokarm mieszany.

Po usłyszeniu diagnozy Elizabeth była rozgoryczona. Pamiętam jak płakałam - dodaje Elizabeth. Największym zmartwieniem dla niej i jej męża Edwina było, jak sobie poradzą z kosztami leczenia dziecka zakażonego wirusem HIV. - Martwiłam się jak sobie poradzę z tym wszystkim, bo wiedziałam, że dzieci zakażone HIV częściej chorują, wymagają specjalnej troski oraz dobrej diety - mówi Edwin, u którego również wykryto wirus HIV.

Elizabeth przyznaje, że z czasem gorycz przerodziła się w nadzieję na lepszą przyszłość dla jej dziecka.

Piękno tego projektu polega na tym, że gdy dzieci się rodzą, służba zdrowia je monitoruje i stale szkoli matki, aby karmiły wyłącznie piersią przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, zanim zaczniemy podawać dzieciom inne pokarmy - dodała.

Projekt PMTCT przyczynił się do ich wspólnej decyzji. Edwin i Elizabeth zamierzają mieć kolejne dziecko, gdy tylko ich dziecko skończy cztery lata.

- Na pewno będę miała kolejne dziecko, ciągle mam dość siły i chcę realizować moje plany. Chcę mieć dwójkę dzieci - dodała.

Kolejnym elementem programu jest utworzenie w ośrodkach zdrowia grup wsparcia kobiet Mothers2Mothers. Grupy te są forum, w ramach którego seropozytywne matki mogą omawiać szeroki wachlarz problemów oraz dzielić się swoją wiedzą z innymi na temat tego, jak opiekować się dziećmi i ich rodzinami.

Esnart Msekeni, który jest doradcą grupy w szpitalu Bwaila w stolicy Lilongwe mówi, że członkowie stanowią model do naśladowania dla innych matek. Sprawiło to, że coraz więcej matek ochotniczo poddaje się badaniom w kierunku wykrycia wirusa HIV.

Niektóre matki obawiają się przestać karmić piersią i podawać dzieciom inne pokarmy, gdyż boją się, że może to być przyczyną zakażenia HIV. Podczas naszych spotkań mówimy matkom, aby się nie martwiły i zachęcamy je do tego, aby zaczęły karmić swoje pociechy innymi pokarmami.

We wrześniu ukazało się sprawozdanie oceniające projekt. Ze sprawozdania wynika, że inicjatywa obejmuje 99% ośrodków medycyny prenatalnej (91 z 92) świadczących usługi PMTCT w trzech rejonach.

Liczba ta stanowi 17% wszystkich ośrodków w kraju świadczących usługi PMTCT. Jeśli fundusze nam na to pozwolą, opracujemy plany, aby zwiększyć nasz zasięg również w innych rejonach.

Pomimo niekwestionowanego sukcesu, w sprawozdaniu przedstawiono również słabe strony projektu. Są nimi braki w personelu, braki infrastruktury oraz niechęć mężczyzn do badania się w kierunku wykrycia HIV.

Mbetu świadoma jest wyzwań, które przed nią stoją, jednak mówi z optymizmem, że wygra tę walkę.

- Nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Oczekujemy również pomocy Ministerstwa Zdrowia na poziomie krajowym. Chcemy, aby powstały techniczne grupy robocze, w których dzielilibyśmy się wiedzą i doświadczeniami, które zdobyliśmy w podobnych projektach w 16 innych krajach - dodaje.

W innych krajach takich jak Botswana czy Ruanda były podobne wyzwania, jednak kraje te robią znaczące postępy na drodze do zmniejszenia częstości zakażeń HIV wśród dzieci.

Dr Mary Shawa, stały sekretarz ds. żywienia, zakażenia HIV i choroby AIDS przy Prezydencie, z entuzjazmem zaaprobowała projekt. Program w dużym stopniu uzupełnia czteroletni program rządowy, którego celem jest zredukowanie liczby nowych zakażeń wśród dzieci.

Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie zakażeń okołoporodowych oraz zmniejszenie częstości występowania nowych zakażeń w grupie osób czynnych seksualnie do 2% przed rokiem 2015 - dodała doktor Shawa.

Według statystyk w Malawi ponad 26 000 dzieci rocznie zakażanych jest przez własne matki. Około 83% z nich żyje z HIV/AIDS, co piąte umiera na AIDS.

© www.streetnewsservice.org

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design