print logo

Het alfabet van Prinses Laurentien

 Haags Straatnieuws (The Netherlands) 25 January 2019

Haar bijnaam is ‘de taalprinses’. Laurentien van Oranje (43) zet zich in voor alfabetisering: iedereen moet leren lezen en schrijven, ook daklozen. De straatkrant legt haar 26 woorden voor, van A tot en met Z. (1579 Words) - By Elke Swart

Share

Angela

"Vanaf jonge leeftijd heb ik interesse gehad in de levensverhalen van mensen en ben ik nieuwsgierig geweest. Vandaar ook mijn studie journalistiek in Amerika. Hoewel ik door verschillende reizen al met armoede had kennisgemaakt, leerde ik hier pas echt de onderkant van een samenleving kennen. Mijn eindscriptie ging over straatprostitutie in San Francisco, één van hen was Angela. Het onderwerp fascineerde mij, vanwege het taboe en de manier waarop een samenleving met straatprostituees omgaat. Een aantal gesprekken en levensverhalen zal ik nooit vergeten. Ook voor Angela ging het uiteindelijk om een gevoel van eigenwaarde."

 

Bijbel

"De Bijbel heeft zoveel mooie verhalen en wijsheden. Heel treffend vind ik bijvoorbeeld Prediker 9, over de vreugde van het leven: 'Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk'. Maar ook de Spreuken brengen veel, zoals 19, vers 8: 'Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor'."

Constantijn

"Ik geloof niet in sprookjes met prinsen op witte paarden, wel in 'ze leefden nog lang en gelukkig' - hoewel ik me intens bewust ben van de eindigheid van het leven."

 

Dakloos

"Eén van de ambassadeurs van de Stichting Lezen & Schrijven was tot voor kort dakloos, de 47-jarige Ruud Stijnis. Op de lagere school had hij nooit goed leren lezen en schrijven. Al jong ging hij aan het werk. Hij had zo zijn trucjes en uitvluchten zodat niemand achter zijn geheim zou komen. Maar telkens weer bleek zijn laaggeletterdheid een probleem en werd hij ontslagen. Toen er ook nog een einde kwam aan zijn huwelijk had hij niets meer en moest hij 's nachts in zijn auto slapen. Hij kwam bij het Leger des Heils terecht, waar een maatschappelijk werkster hem zover wist te krijgen dat hij zich opgaf voor lees- en schrijfles. Ruud leerde in slechts twintig weken lezen en schrijven. Ook volgde hij een computercursus en een opleiding tot fietsenmaker. Hij kreeg een woning toegewezen en binnenkort opent hij een eigen fietsenwinkel in Rotterdam. Ik heb grote bewondering voor hem en ik heb hem gezegd dat wanneer de winkel er is, ik een keer langskom."

 

Eten

"Mijn man kan heerlijk koken!"

 

Mr Finney

"Mr Finney en de wereld op zijn kop' gaat over de kleine wereld van Mr Finney die op zijn kop komt te staan als hij de grote wereld intrekt. Hij leert er veel over de natuur, maar het is ook heel vrolijk, met een grappige Pinky Pepper die de wereld rond 'glimpst'. Het gaat over de wereld die we soms zoveel moeilijker maken. Het gaat over het stellen van vragen zonder een waardeoordeel te hebben. We zouden sneller tot oplossingen komen en alles simpeler kunnen maken als we er net iets anders naar kijken. Zoals Mr Finney zegt: kijken is niet hetzelfde als zien."

 

Geld

"Ik geef regelmatig geld aan bedelaars, maar niet altijd. Belangrijker dan dat is dat ik hen altijd goedendag zeg en in de ogen kijk. Dat leer ik mijn kinderen ook. Dit was de meest wijze les van de dakloze mannen met wie ik twee dagen op het strand buiten Los Angeles heb doorgebracht als deel van mijn studie journalistiek."

 

Hand

"Ik zou graag nog eens de hand vast willen houden van alle dierbaren die er niet meer zijn. Het is een intens gevoel, als je iemands hand niet meer los wilt laten."

 

Ik wil …

"Ik wil, ik wil…. nee, mag ik alsjeblieft… dat leren wij onze kinderen. Soms denk je wel eens: leren ze het dan nooit?! Maar je realiseert je ook dat wij het kinderen niet altijd gemakkelijk maken, want wij vragen hen steeds "wat wil je?" Dan is het ook niet zo gek dat ze antwoorden "ik wil…"!

 

Jaloezie

"Ik heb weinig met jaloezie. Het is even negatief als cynisme. Daar heeft ook niemand iets aan."

 

Kerstgedachte

"Gunnen blijft voor mij centraal staan in alles wat we samen doen en dus ook de kerstgedachte. Als we elkaar meer gunnen, laat het zien dat we over onszelf kunnen stappen. We zouden er zelf gelukkiger van worden. Het is groots om anderen iets te gunnen, of het nu succes, geluk of blijdschap is, of voorrang in het verkeer. Pas als dat ons lukt als samenleving, kunnen we oprecht zeggen dat we solidair zijn met elkaar."

 

Laaggeletterdheid

"Het gaat mij om wat laaggeletterdheid doet met de mensen zelf, met elkaar en daarmee ook met een samenleving als geheel. De aanpak van analfabetisme en laaggeletterdheid gaat uiteindelijk om het scheppen van kansen - voor kinderen voor hun hele leven dat nog voor hen ligt. Voor volwassenen betekent leren lezen en schrijven vaak een tweede kans, zowel persoonlijk als professioneel. Het verhaal van Ruud Stijnis onderstreept dit nog eens. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, duurzame en leefbare samenleving."

 

Mededogen

"Mijn mededogen gaat uit naar mensen die om welke reden dan ook het gevoel hebben dat ze in een uitzichtloze situatie zitten of er niet toe doen. Dat moet een verstikkend gevoel zijn dat niemand verdient."

 

Nee!

"Onze kinderen mogen niet ondankbaar zijn, jokken, schoppen, onnodig verspillen en heel veel andere dingen, naast alles wat ze wel mogen … Het zijn menselijke reacties, maar het is aan ons als ouders om ze te leren waar grenzen liggen."

 

Oranje(s)

"Familie betekent alles voor me."

 

Poezie

Op Slot

Heel de wereld zit vol letters

Maar het slot ervan zit dicht

'k zou het open willen breken

Of open willen zagen

Maar het slot is veel te sterk

Ik zou het iemand willen vragen

Maar dan verraad ik mijn geheim

Hoe kan ik het slot ooit open krijgen

En net als ieder ander zijn

"Dit gedicht van de 14-jarige Joanne Hoekstra brengt nog eens onder de aandacht dat niemand het verdient om zich alleen en geïsoleerd te voelen. En het voedt mijn gevoel dat wij de ongemakkelijke waarheid van laaggeletterdheid in Nederland - en daarbuiten - samen en met urgentie structureel moeten onderkennen."

 

Quote

"De laatste tijd gebruik ik ook quotes van Mr Finney, die bijvoorbeeld zegt dat 'oplossingen soms dichterbij liggen dan je denkt' en ook dat 'als je vragen stelt je niet alleen bent'."

 

Rotwoord

"Een woord dat voor mij een negatieve klank heeft is 'middelmatigheid', maar ook 'achterbaks'. Mooie woorden vind ik 'ogenblik' en 'wonderbaarlijk'."

 

Straat

"De straat fascineert me. Als student in de journalistiek heb ik meer dan twintig jaar geleden twee dagen tussen de daklozen op straat geleefd. Wat me daarvan het meeste is bijgebleven is dat iedereen een eigen levensverhaal heeft, waardoor iedereen eigen keuzes maakt, gedwongen of niet. Die ervaring heeft mij nog meer geleerd om me in anderen in te leven en dat je niets voor lief kunt nemen. Voor veel van deze dakloze mannen had het leven helaas een vlucht naar beneden genomen. De grote vraag was hoe ze dat konden stoppen en de weg weer naar boven konden sturen. De combinatie van doorzettingsvermogen, geluk, een positieve levenshouding en wijsheid speelden daarbij een belangrijke rol."

 

Taal

"Ik houd van taal, vind het prachtig! Daarom heb ik Stichting Lezen & Schrijven opgericht en ben ik ook beschermvrouwe van het Genootschap Onze Taal en een aantal andere organisaties die zich voor taal inzetten. Het is belangrijk dat we taal niet voor lief nemen en dat we er zorgvuldig mee omgaan."

 

Uren

"Het voelt soms dat ik meer dan vierentwintig uur per dag leef. Maar alles wat ik doe is een eigen keuze. Gelukkig heb ik niet veel slaap nodig en geniet ik van al mijn activiteiten, dus dat geeft veel energie. Het gaat om energie, niet om uren."

 

Vader

"De belangrijkste les die mijn vader mij leerde is dat een onafhankelijke geest je innerlijke vrijheid geeft."

 

Wereldverbeteraar

"Ik geloof absoluut in de verantwoordelijkheid die ik heb om een bescheiden bijdrage te leveren om de wereld iets beter achter te laten. Ik heb mijn overtuigingen en idealen, maar het is niet aan mij om te bepalen of wat ik doe de wereld beter maakt. Bovendien werk ik liever vanuit het kleine om daarmee anderen aan te steken en zetten, dan dat ik bij het grote begin."

 

XTC

"XTC schrikt mij af. Waarvan ik in extase raak? Ik  weet niet of ik het extase zou noemen, maar ik ben intens gelukkig als ik een boek lees dat aansluit bij mijn gedachten of mij tot nieuwe inzichten brengt, als ik met mijn man en kinderen onverklaarbare lachbuien heb, als ik in alle concentratie aan het schrijven ben en niet kan verklaren waar de woorden vandaan komen. De samenwerking met tekenaar Sieb Posthuma voor Mr Finney  is geweldig en ik word ook heel blij van inspirerende ervaringen in andere culturen, zoals bijvoorbeeld onlangs in India. Daar kan ik dan eindeloos lang op teren."

 

Yin en Yang

"Als prinses kan ik me inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Om met alle tegenstellingen in balans te blijven kan je maar het beste dichtbij jezelf blijven. Natuurlijk vraagt iedere situatie weer om een andere inschatting en inleving, maar uiteindelijk hebben we niets anders dan dat - onszelf. Het klinkt tegenstrijdig, maar dan laat je ook de meeste ruimte over voor anderen."

 

Zwijgen

"Ik zwijg liever over de kookkunsten die ik niet heb…"

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design