print logo

Ženy spojují síly za politickou rovnoprávnost

 IPS 23 July 2019

„Proč si místo věčných nářků nezaložíte vlastní stranu?“ ptávali se často muži Brigitte Rabemanantsoa Rasamoeliny, političky z Madagaskaru. Vzala je za slovo a v lednu zformovala Ampela Mano Politika, politickou stranu, která začínala s dvaadvaceti členkami a nyní už má přes pět tisíc příslušnic něžnéhé pohlaví... a deset mužů. (823 Words) - By Nasseem Ackburally

Share

IPS EN_women

 Courtesy of IPS

Pouze 3,75 % politických představitelů na Madagaskaru jsou ženy, což je podle Rasamoeliny povážlivě nízký podíl.

A podobná je i situace dalších žen žijících na ostrovech v Indickém oceánu. Na Komorách pouhá tři procenta, na Mauriciu osmnáct a dvacet tři a půl na Sejšelách.

To bylo jedním z důvodů, proč se Brigitte Rasamoelina a třicet dalších žen z ostrovů v Indickém oceánu nedávno setkaly na Mauriciu na události pořádané Výborem Indického oceánu a organizací Ženy v politice (WIP).

"Na 1557 místních radnic připadá pouhých 67 starostek a z dvaadvaceti hlav krajů ani jedna není žena."

Ačkoliv situace na Sejšelských ostrovech je poněkud odlišná a lze tvrdit, že ženy zde nezakouší stejnou diskriminaci jako na ostatních ostrovech, jejich zastoupení 23,5 % je stále poměrně nízké vzhledem k závazku vlády splnit Protokol Společenství pro rozvoj jihoafrických států (SADC) o rovnosti pohlaví a vývoji, který zavazuje členské země dosáhnout do roku 2015 padesátiprocentního zastoupení žen v politice a řídících funkcích.

A na Komorských ostrovech, relativně konzervativním muslimském státě, sedí v parlamentu mezi třiatřiceti muži pouze jediná žena. I když jsou potíže, kterým musí ženy v politice čelit, na každém ostrově jiné, jsou si v jistém ohledu podobné.

Rasamoelinoa vnímá jako hlavní překážku účinkování žen v politice na Madagaskaru místní zvyky a tradice, podle nichž platí, že vládnout umí pouze muži.

"Ženy jsou vidět pouze, když je třeba získat podporu a potlesk. My nejsme jenom stroje na plození a kojení. To není naše slabost, ale přidaná hodnota pro společnost," říká Brigitte Rasamoelina.

Více žen v řídících funkcích, dodává, zajistí, že ženy budou slyšet. Organizace za práva žen požadují, aby v nové ústavě byla zakotvena úplná rovnost pohlaví ve všech aspektech, včetně politiky.

Ovšem na Sejšelách se věci mají jinak. Muži dělají ženám v politice místo a procentuální zastoupení něžného pohlaví je zde nejvyšší v jihoafrickém regionu.

Linda William, hlavní tajemnice Ministerstva pro sociální rozvoj, tvrdí, že žádná diskriminace žen v její zemi neexistuje a politické strany si vybírají kandidáty podle schopností - ať už muže nebo ženy.

"Patrně je to díky vzdělání, že ženy hrají významnou roli v politice na Sejšelách. Neexistují žádné bariéry, ani náboženské, ani kulturní, které by bránily ženám vstoupit do politiky. Řekla bych, že je to v zásadě otázka volby."

Podle Lindy William mají Sejšely značnou šanci dosáhnout polovičního zastoupení žen již ve volbách v roce 2012. Na Komorských ostrovech je tomu naopak, ženy se v politice prakticky neangažují a v řídících funkcích doslova absentují. Na vině je převážně nedostatek sebedůvěry.

"Komorské ženy si nevěří. Jsou rády, když mají práci ve veřejném sektoru," vysvětluje Echati Chadhouli, členka Národní sítě genderových právníků (RENAG).

Z nízké účasti žen v parlamentu neviní muže, podle ní by vzdělaní muži nebránili ženám ve vstupu do politiky.

"Dřív jsme měli jisté potíže s náboženskými vůdci, ale to už je minulost. Teď mají ženy do politiky dveře otevřené a mohou dosáhnout nejvyšších pozic. Musíme si ale počkat, až se rozhodnou svou šanci využít," říká Chadhouli.

V bývalé francouzské kolonii na ostrově Réunion (200 kilometrů jihozápadně od Mauricia) se muži nehodlají podělit o moc tak snadno, říká Nassimah Dindar, prezidentka Valného shromáždění, která současně vystupuje jako hlava místní samosprávy.

"Navzdory zákonu o paritním zastoupení na kandidátkách do místních a regionálních voleb, stále existuje mnoho překážek, které musí ženy překonat, aby uspěly," zdůrazňuje Nassimah Dindar.

Podle ní je pro muže stále snadné pokazit ženám v politice reputaci a destabilizovat jejich pozice. "Z tohoto důvodu se také většina žen zdráhá vstupovat do politiky, z obav před ostuzením v té bitvě kohoutů," řekla Nassimah Dindar pro IPS.

Na Mauríciu je stále pro ženy obtížné získat volební hlasy. Jména na kandidátky navrhuje lídr politické strany. Jedinou možností, jak to obejít, je kandidovat jako nezávislý.

Aline Wong se dostala na kandidátku vládní strany "Aliance budoucnosti", ale nebyla v květnových volbách zvolena. Wong soudí, že muži na politickém kolbišti vždy dominovali, zatímco ženy teprve začínají a potřebují nějaký čas, aby se naučily zdolávat překážky na této nelehké cestě k úspěchu.

"Strana potřebuje vítězné kandidáty. Dokud si lídři budou myslet, že ženy mají menší šanci, nebude jich na kandidátních listinách mnoho," soudí Aline Wong a dodává, že na vině je nedostatečná ženská lobby.

Ale Bruno Woomed, člen WIP, který monitoruje zastoupení žen v plitice na Mauriciu, se domnívá, že změny lze dosáhnout pouze legislativní cestou přijetím systému proporčního zastoupení a dočasných povinných kvót pro ženy.

"Ponecháme-li to na dobré vůli politických stran, nic se nestane," konstatuje.

Vytvářením společné platformy a rozvíjením mezinárodní sítě se ženy snaží mobilizovat společnost a dosáhnout v roce 2015 vytčeného cíle - přiměřeného zastoupení žen ve světě politiky. Tato platforma již začíná pracovat.

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design