print logo

Není každá zastupitelka přínosem

 IPS 01 November 2019

Florence Shagwa, radní městského zastupitelstva v Gaborone, shledává svou vysokou odbornou kvalifikaci bezcennou. (704 Words) - By Alma Balopi

Share

Florence Shagwa pracovala jako training manager v bance a je držitelkou obchodního a účetního osvědčení, které získala během tříletého dálkového studia na Univerzitě Botswana.

V porovnání s většinou svých kolegyň v městské radě je Florence Shagwa velmi vzdělaná. "Pro ty, které je možné prohlásit za vzdělané, platí, že dokončily základní školu, pro jiné je problém i psát," konstatuje Florence o svých spolupracovnicích z radnice.

A přestože si nemyslí, že je to nevyhnutelně ten kus papíru, který její kolegyně v zastupitelstvu bezpodmínečně potřebují, varuje, že právě úroveň vzdělání je u většiny z nich limitujícím faktorem.

"Už samotná práce ve formalizovaném prostředí úřadů, setkávání a potřásání rukama s lidmi, na kterých záleží, je pro tyto ženy nesnadným úkolem," říká.

Podle státní Nezávislé volební komise není podmínkou zvolení žádná kvalifikace nebo znalost, jediné, co je zapotřebí, je získat potřebný počet hlasů. Výjimkou jsou kandidáti se záznamem v rejstříku trestů, ti jsou z voleb vyloučeni.


"S ostatními ženami nemám problém, až na ten jejich postoj. Já se sama za sebe snažím opatřit si co nejvíce informací, ale to se o většině žen v městské radě říci nedá," podotýká.


Podle Florence se většina zastupitelkyň nesprávně domnívá, že ženy by se neměly předvádět jako vůdčí a iniciativní osobnosti. "Díky kultuře, v které jsme vyrostly, si jako ženy nevěříme. Věříme, že se nepatří, abychom se ujímaly iniciativy, a přenecháváme tuto úlohu mužům," říká a dodává, že místa v místní správě nejsou pro vzdělané atraktivní.


Sama je v mětstké radě členkou mnoha komisí, které rozhodují a schvalují projekty včetně rozpočtů, a ze zkušenosti ví, že řada místních zastupitelů pochybuje, jestli jim to stálo za to.


"Vzdělaní považují kandidaturu a následnou práci v místních zastupitelstvech za ztrátu času. Ale jde o to, sloužit lidem," říká Florence a vysvětluje, že sama pomohla lidem právě tím, že se bila za jejich základní potřeby.

Někdo by si mohl možná myslet, že ženy zastupitelky by udělaly lépe, kdyby se staraly a pomáhaly ostatním ženám ve své komunitě přímo, ale Florence nesouhlasí.

"Ještě jsem v Gaborone neviděla, že by se členky zastupitelstva staraly o ostatní ženy, starají se jen o o to, aby ukázaly, o kolik jsou lepší než obyčejné ženy," říká.Ve Florence sílí pocit, že ženy v místních zastupitelstvech neslouží lidem, ale svým vlastním zájmům.

Poněkud odlišné zkušenosti má Caroline Lesang, starostka v Lobatse, městě osmdesát kilometrů jižně od Gaborone. Je přesvědčená, že se šesti ženami z celkem třinácti radních je genderová rovnováha při rokování místního zastupitelstva zajištěna.

Caroline Lesang, kerá současně působí jako viceprezidentka Botswanského sdružení orgánů místní správy, jehož úkolem je napomáhat při propagaci místních zastupitelstev, prohlašuje, že všechna rokování městské rady musí zahrnovat ženy.

Ovšem dodává, že současný systém znesnadňuje ženám ovlivňovat místní legislativu a rozpočty. "Můžeme navrhovat libovolné místní rozpočty, ale když je má schválit vláda, zredukuje je pokaždé tak, že nikdy nezískáme to, co žádáme."

Caroline Lesang vysvětluje, že ženám navíc chybí prostředky na vedení předvolební kampaně. Říká, že ženy obecně nevolí ženské kandidátky, přestože tvoří většinu jak voličů, tak kandidátů.


"Z tohoto důvodu se mnoho žen do zastupitelstva nedostane. A když ano, stojí je to dvakrát tolik úsilí co mužské kandidáty."


Ephraim Mabengano, její kolega zastupitel, souhlasí. Říká, že neexistují žádné struktury nebo komise, které by pomáhaly ženám mít vliv na výkon místní správy. Podle něj je na ženách, které už jsou členkami zastupitelstva, navrhnout vytvoření komisí, kterými by si pomohly.


"Zjistíte, že ženy nejsou dobře informovány a na jednání rady se aktivně nepodílí, protože nemají po práci čas na studium materiálů," stěžuje si Ephraim Mabengano.

Někteří ovšem nesouhlasí. Politolog z Univerzity Botswana, Zibani Maundeni, tvrdí, že účast žen v politickém životě na místní úrovni je postačujícím akcelerátorem posilování jejich role.

Zibani Maundeni věří, že žádná diskriminace podle pohlaví neexistuje, se ženami se zachází stejně jako s jejich mužskými protějšky.

"Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsem se během svých návštěv různých místních zastupitelstev po celé zemi nesetkal se ženou starostkou nebo ženou v řídící pozici nějakého výboru, která by si stěžovala, že se jí nedostává stejné podpory jako muži ve stejném úřadě - ať už ve fázi rozhodování projektů nebo schvalování rozpočtu," uzavírá Zibani Maundeni

 Other Language Versions

  • English
SNS logo
  • Website Design