print logo

Peníze prochází žaludkem

 Street News Service 29 November 2019

Navzdory skutečnosti, že na planetě Zemi je dostatek jídla pro všechny, lidstvo dosud nedokázalo vyřešit jeden ze svých základních problémů: hlad. Nevládní iniciativa Stop Hunger Now Southern Africa se to snaží změnit – jedno jídlo denně. (836 Words) - By Rebekah Kendal

Share

SNS(EU)_Combating hunger one pre-packed meal at a time

 Volunteers at the Stop Hunger Now Southern Africa packaging event fill plastic bags with dry ingredients. Photo: Rebekah Kendal

V kostelní hale to bzučí vzrušením - šedesát dobrovolníků v plastikových rukavicích kolem stolu plného sušených ingrediencí se navzájem povzbuzuje, kdo připraví krabici předbaleného jídla nejrychleji.

Toto je balící akce Stop Hunger Now, při níž se živá výrobní linka potýká s plnými vědry sušených ingrediencí na stole, dělí je do jednotlivých plastikových balíčků, tepelně je svaří, označkují a poskládají do krabic.

"Je to úžasný nápad," říká dobrovolnide Sue Ellen při skládání balíčků do velké krabice. "Myslíte na to, na co máte, a toho je hodně. Myslíte na ty, kteří tolik nemají a chcete jim to vrátit. Nejde jen  o peníze, jde o to, věnovat vlastní čas."

Během příštích dvou hodin tým dobrovolníků zabalí patnáct tisíc jídel. Každé jídlo nasytí šest lidí a stojí dva randy (5 Kč), obsahuje sušenou hovězí sekanou, zeleninovou polévku v prášku, rýži a vitamínové doplňky. Jídla, která se dnes balí, nakrmí na měsíc pět set školáků.

Je to dobrý začátek. Ale v Jihoafrické republice, kde podle údajů z Dětského institutu na Universitě v Kapském městě tři milióny a tři sta tisíc dětí trpí podvýživou, je to jenom začátek. Nicméně hlad se neomezuje pouze na JAR, podle Potravinové a zemědělské organizace při OSN denně umírá  25 000 hlady nebo na následky hladovění. Není tedy překvapivé, že snížit počet hladovějících o polovinu je prvním z Rozvojových cílů tisíciletí.

Stop Hunger Now Southern Africa (SHN SA) je ohledně vlastních cílů poněkud realističtější. Podle jejího programového ředitele Barryho Meye SHN SA plánuje dosáhnout v roce 2015 čísla dvanáct miliónů potravinových balíčků.

"Jestli máme zabalit dostatek jídel pro 3 300 000 dětí, museli bychom vybrat  nejméně 60 miliónů randů měsíčně na 30 miliónů jídel," říká Mey a zdůrazňuje obrovský rozměr problému. A to se tato čísla týkají pouze JAR - parního stroje africké ekonomiky.

Tato cesta nikam nevede, což je také důvod, proč se SHN SA zaměřuje na transformační rozvoj. Ideou je změnit dosud platný přístup "ruce pryč" na "pomocnou ruku", který by měl pomoci vybudovat společnost, která dokáže nakrmit každého.

Nathan Van Niekerk, koordinátor programu ve Western Cape, vysvětluje v čem je rozdíl:"Model "ruce pryč" byl uplatňován již prvními bílými misionáři. Byl to tento model, který učinil nemajetné a jejich přežití zcela závislými na majetných."

"Na druhou stranu přístup "pomocné ruky" je metoda, která podmiňuje pomoc nemajetným jejich aktivitou. Díky tomu mohou pochopit, že i když dojdou zásoby potravin, stále se dá pokračovat. Jde o to, změnit jejich myšlenkové rozpoložení tak, aby si říkali ´mohu něco udělat´, vrátit jim důstojnost a tak i nezávislost."

Výměnou za potravinové balíčky si musí příjemce zřídit a udržovat zahrádku se zeleninou. Zelenina vypěstovaná na zahrádce pak poslouží jako příloha k baleným jídlům poskytovaným SHN SA. Je zřejmé, že SHN SA tak hraje podstatnou roli při zakládání zahrádek a předávání potřebných pěstitelských znalostí, díky čemuž roste nezávislost malých komunit.

Ačkoliv celkové číslo předbalených jídel není z hlediska řešení hladovějících tak podstatné, SHN SA si dělá starosti s výživou školáků. Ta souvisí s dalším Rozvojovým cílem tisíciletí - základní vzdělání pro všechny do roku 2015.

"Soustředíme se na stravovací programy na školách, protože nemůžete vyučovat hladové děti," vysvětluje Van Niekerk. "Vzdělání je pro nás důležité. Se vzděláním přichází důstojnost, sebevědomí a stanete se zaměstnatelným."

Národní stravovací program na školách v Jihoafrické republice se netýká dětí od osmé třídy (13 let staré) výš. SHN SA se pokouší zaplnit mezeru, aby děti z chudých domácností neopouštěly po osmé třídě školu. Transformační rozvoj nekončí s rozdáváním jídla. SHN SA doufá, že zapojením dobrovolníků ze středních vrstev do každé fáze programu - od balení jídel po zakládání zahrádek - pomůže vytvořit solidárnější a soucitnější společnost.

Gabbi Norkett, jedna z dobrovolnic v programu, říká, že pro ni tím nejvděčnějším momentem byl pocit pospolitosti a sounáležitosti mezi cizími lidmi a vděk ve tvářích obdarovaných.

"Dalo mi to pocit vnitřního uspokojení a pochopila jsem, na čem doopravdy záleží," pokračuje Gabbi. "V podstatě jsem vděčná za to, že jsem mohla někomu pomoci, a to i kdyby šlo jen o jednoho člověka."

Zatímco Gabbi stačí změnit k lepšímu život jediného člověka, SHN SA má o něco ambicióznější plány. Pobočka v Jihoafrické republice vznikla začátkem roku (Stop Hunger Now je dobře známá nevládní organizace v USA) a další mají být otevřeny po celé Africe, jakmile budou připraveny místní struktury.

V současnosti rozesílá SHN SA balená jídla také do Mozambiku a Zimbabwe, převážně prostřednictvím misionářů. Nicméně aby dosáhla svých cílů, nestačí rozproudit firemní sponzorství. Je třeba zapojit obyčejné Jihoafričany, kteří mají vůli věnovat svůj čas na to, aby jiní nehladověli.

"Potřebujeme obojí, jak firmy, tak obyčejné lidi," říká Van Niekerk. "Ale rozdíl je v tom, že místo vyplnění šeku a následného otočení se k problému zády, chceme po lidech, aby se zapojili do komunity a společně problémy řešili."

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design