print logo

Vláda má co dohánět

 IPS 18 October 2019

Kimani Wanyama*, homosexuál žijící v Nairobi, ví, jaké to je, když se porušují lidská práva. Jeho tři roky trvající pokusy zbavit se chronické rektální kapavky pravidelně končí ústními výpady, ponižováním a stigmatizací od lidí, kteří mu mají pomáhat. (736 Words) - By Isaiah Esipisu

Share

"Na řadě klinik mě lékaři i perzonál uráželi a snažili se mě přesvědčit, že jsem se dopustil velmi ošklivého hříchu, když jsem měl anální sex," říká Kimani. "Vždycky, když jsem přišel na zdravotní středisko, zacházeli se mnou krutě. Léčili mě třikrát a třikrát se nemoc vrátila."

Po třech letech trápení  Kimaniho Wanyamu konečně vyléčili v nevládní organizaci Liverpool VCT. Ačkoliv jde v Keni všechno pomalu, postoje veřejnosti se postupně mění.

V srpnu 2010 byla v zemi přijata nová ústava, která předpokládá politické, pozemkové a genderové reformy. Změny, které nebudou snadné v zemi, která nedávno na přelomu let 2007 a 2008 zažila dvouměsíční povolební násilí a etnické vraždění.

Že má Keňa před sebou ještě dlouhou cestu, naznačuje také Ibrahimův index vládnutí (Ibrahimův index vládnutí je pokus statisticky monitorovat úroveň řízení afrických států financovaný miliardářem Mo Ibrahimem, který zbohatl na budování mobilních telefonních sítí v Africe, pozn. ed.) zveřejněný 4.října, na němž Keňa meziročně ztrácí na ratingu.

Průzkum Ibrahimovy nadace řadí Keňu na dvacáté sedmé místo v kategorii "všeobecné vládnutí", což bychom nejlépe přeložili jako úroveň správy věcí veřejných, oproti předcházejícímu roku tak Keňa ztrácí pět míst na žebříčku afrických států. V oblasti dodržování lidských práv dosáhla Keňa 55 procent, daleko více než Egypt s pouhými 35 procenty, který se ovšem v kategorii veřejné správy umístil na desátém místě, a Tunis, který v lidských právech dosáhl 37,7 procenta a na žebříčku veřejné správy je dokonce na osmém místě.

Keňská právnička zabývající se lidskými právy Catherine Mumma věří, že boj za lidská práva se dává v Keni do pohybu a postupně ovlivňuje i veřejnou správu. Nedávno veřejně vystoupila ministryně pro zvláštní programy Esther Murugi a podpořila právo gay a lesbické komunity na stejný přístup a dostupnost zdravotní péče, jakou mají všichni ostatní. "Nebudu se omlouvat. Gay komunita je z hlediska přenosu HIV hodnocena jako vysoce riziková, čili její příslušníci mají právo na přiměřenou zdravotní péči a neměli by být ostouzeni," řekla Esher Murugi.

Podobně nebojácného zastání lidskoprávních aktivistů se dostalo i keňským vězňům. Měli možnost hlasovat v nedávném referendu, které vedlo k srpnovému vyhlášení nové keňské ústavy. "Za tohle jsme bojovali jako občanská společnost s pomocí Keňského národního výboru pro lidská práva. Všichni Keňané musí mít stejná práva, bez ohledu na jejich zdravotní stav, vyznání, víru, způsob života, a tak dále," říká Mumma. "Státní správa buď podporuje lidská práva, nebo jim brání." Spoluúčast na vládnutí a lidská práva byly jen jedním ze čtyř indikátorů posuzování úrovně státní správy ve všech třiapadesáti afrických zemích. Zbývající tři ukazatele se zaměřily na bezpečnost a vládu práva, udržitelné ekonomické příležitosti a rozvoj.

"S přijetím nové lidové ústavy a díky aktivní občanské společnosti očekáváme významné změny v systému státní správy," říká Dr. Ekure Aukot, advokát věnující se lidskoprávní problematice, který řídil expertní komisi připravující novou ústavu.

Ačkoliv bez politické vůle a odhodlání zákonodárců to podle něj nebude snadné.

"Jak se mnoho odborníků shoduje, Keňa navrhla a přijala nejlepší ústavu v regionu, která může výrazně vylepšit fungování státní správy. Nicméně i tento zákon bez důsledné implementace zůstane bezcenným dokumentem," dodává.

Dr. Ekure Aukot vypozoroval souvislost mezi kvalitou státní správy a typem řízení spolu s podporou občanů v dané zemi.

"Je zajímavé sledovat, jak si jsou jednotlivé africké země na hony vzdálené ve způsobu vládnutí, přestože jsou zeměpisně nejbližšími sousedy," říká.

Nicméně odborníci soudí, že nehledě na míru korupce, hlavní příčinou nízké úrovně výkonu státní správy v afrických zemích je politická nestabilita.

"Musíme se postarat, aby politická rovina vládnutí v Africe nezůstala opomíjena. Důkazy a zkušenosti z celého světa ukazují, že rozpor mezi politikou vládnutí a ekonomickým řízením je dlouhodobě neudržitelný," říká Salim Ahmed Salim, člen správní rady Ibrahimovy nadace.

"Bude-li pokrokový vývoj v Africe pokračovat, je třeba zaměřit naši pozornost na práva a bezpečí občanů," dodává.

Podle Ekureho Aukota má sledování Ibrahimova indexu vládnutí významnou roli při plnění Rozvojových cílů tisíciletí v Africe.

"Političtí vůdci musí vzít v úvahu, že index je důležitým nástrojem, který jim pomůže zjistit, v čem si vedou špatně, a poskytne jim možnost poučit se od těch, kteří si vedou lépe," říká Ekure Aukot.

Všechny země ze spodních příček Ibrahimova žebříčku mají vysokou dětskou a kojeneckou úmrtnost, trpí masívní chudobou a nezákonností.


*Jméno bylo změněno.

 Other Language Versions

  • English
SNS logo
  • Website Design