print logo
  • Username:  
    Password:  

Den kvinnliga invigningsriten i Zambia – Konsten att dansa under lakanen

 INSP 05 January 2019

I enlighet med den zambiska traditionen chinamwali lär de äldre kvinnorna ut nästkommande generation hur man lagar mat, städar och, det mest fascinerande, hur man har sex. Justine Sibomana fick delta i en av de ytterst privata ceremonierna och insåg snart att titta på inte var ett alternativ. (1544 Words) - By Justine Sibomana and Jorrit Meulenbeek

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4378

The ladies who sing and drum the songs that are used to teach different sexual dance moves. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4648

One of the married women showing of her skills while others watch and learn. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4429

The ladies who sing and drum the songs that are used to teach different sexual dance moves. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4464

One of the older ladies assisting her student tie a 'chitenge' around her waist, a prerequisite for doing the dance moves. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4473

Two matrons, recently married ladies who have already completed their training, showing one of the students (left) how it is done. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4479

One of the matrons showing one of the students (left) a dance move. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4485

A girl dancing, shaking her waist to the beat of the drums. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4543

One of the girls practising an exercise whereby she has to move down into a kneeling position as slowly as possible, a form of showing respect to the husband. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4494

One of the older women giving a demonstration of one of the dance moves. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4550

Ladies teaching each other how to position their hands. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4560

One of the girls practising an exercise whereby she has to move down into a kneeling position as slowly as possible, a form of showing respect to the husband. Photo: Justine Sibomana

Womensin_ Women's initiation in Zambia 4565

One of the older ladies demonstrating exercise whereby the woman has to move down into a kneeling position as slowly as possible, a form of showing respect to the husband. Photo: Justine Sibomana


Inhyst på förläggning Chamwama, utanför Zambias huvudstad Lusaka, tillbringade jag mången afton småpratandes med de inhemska kvinnorna, där de satt utomhus med sina grytor över träkolsgrillarna. Det förvånade mig hur det mesta skvallret återvände till ett och samma ämne: vikten av chinamwali, den inledande träningen de flesta zambiskor genomgår innan de gifter sig.

Att döma av hur det lät var detta hemligheten bakom ett framgångsrikt äktenskap, men våra samtal avslöjade inte riktigt vad man egentligen fick lära sig under dessa mystiska ceremonier. Givetvis blev jag mer och mer nyfiken och när jag äntligen fick möjligheten att närvara vid en av dem behövde jag knappast överväga mitt svar.

Inträdet på 2000 kwacha, knappt en halv dollar, gav mig tillträde till ett mörkt, trångt vardagsrum. Det fanns bara ett fönster och möblerna var skjutna åtsidan. De hopträngda kvinnorna var olika gamla, allt från gamla lektorer till nygifta husmödrar, och så en skara studenter förstås.

I ett hörn satt två damer med varsin stor trumma. Dörren stängdes bakom mig och samtidigt som jag fortfarande försökte känna av atmosfären började alla klä av sig. Vissa drog bara upp sina klänningar för att blotta magen, medan andra stod i sina underkläder med bara en chitenge (ett afrikansk klädskynke, övers. anm.) runt midjan.

Utan vidare presentation började trummandet och de stämde upp i sång. Trumslagen var så våldsamma att jag kunde känna dem i kroppen när instruktörerna började dansa i takt, och uppmanade oss att härma dem.

De flesta av rörelserna var uppenbart sexuella manövrar. Rytmen ändrades regelbundet och varje växling innebar en ny rörelse. Jag förstod inte sångernas text, som alla var på nyanja, så jag fick gissa mig till hur några dessa åtbörder skulle komma till användning. Mestadelen av rörelserna var efterliknande sexställningar, men andra var danssteg som ämnade hetsa upp ens make eller göra en mer rörlig.

När jag såg hur några av de mer erfarna danserskorna juckade sina höfter, oberoende av övriga kroppsrörelser, trodde jag aldrig att min kropp någonsin var förmögen till något liknande. Men i mina försök att härma dem ställde sig några äldre kvinnor bakom mig och höll fast mina lår så att bara min höft kunde röra sig.

"Nej, nej, du gör en Shakira", sa de när jag fortsatte att skaka resten av kroppen. När jag äntligen fick till det klappade de händerna och jublade av förtjusning.

Bridget Banda genomgick denna träning innan hon gifte sig, för tre år sedan, och ser tillbaka på det som en värdefull erfarenhet. "Jag har vuxit tack vare det. Jag märker mer mognad hos mig själv. När jag nuförtiden ser kvinnor som inte genomgick det tänker jag att jag har det mycket bättre".

Hon upplever att de flesta zambier vill ha en invigd kvinna. "Fick du ingen träning?", är ett vanlig påpekande när män skäller ut sina fruar. I vissa fall skickar till och med besvikna makar tillbaka sina makor för att lära sig mer - den värsta tänkbara förnedringen för hela familjen.

"Nästan alla män vet vad de förväntar sig av en kvinna innan de gifter sig", förklarar Banda. "Så om frun inte lever upp till det slutar det med otrohet".

"Det är den största risken om man inte genomgår invigningsriten", menar  Florence Mutambo, en av de erfarna banacimbusa som undervisar mig. "Om du inte kan tillfredställa din make kan det sluta med att han går till en prostituerad" uttrycker hon sig frankt. "De är proffs på sådana saker så han får de säkert bättre där".

Jag måste erkänna att de första minuterna av denna tämligen uppenbara träning var ganska obehaglig. Vissa av mina klasskamrater och lärare gick verkligen igång, nästan som om de gjorde det på riktigt. Men när jag sneglade runt insåg jag att alla andra verkade rätt bekväma med situationen. Zambiskor må vara blyga och förtegna om dylika ämnen offentligt, men i det här rummet var stämningen öppenhjärtlig och frispråklig.

"Det här ska jag testa med min man ikväll", utbrast någon. "Min man gillar inte när jag gör så här", klagade en annan, varpå en av de äldre kvinnorna gav några fler tips och knep för att få till det.

De bara malde på. Jag kunde aldrig ha föreställt mig hur dessa gamla tanter, som måste vara i femtio-, sextioårsåldern, orkat att fortsätta så länge, så som jag kämpade redan efter några minuter. "Lägger du bara av så och säger till din man att du är trött?" frågade de när jag inte längre kunde dölja min utmattning.

När jag kämpade mig hemåt, ledbruten efter mer än tre timmars oavbrutna motion, såg jag de zambiska kvinnorna med nya ögon. Plötsligt förstod jag att uppskatta dem helt annorlunda, med insikten om vad de genomlider. Och det bara efter en dag av det mer än två veckor långa programmet. Dagen efter lärde jag mig om möjligt än mer konster och knep, som att raka min man 'där nere'.

Efter att ha försäkrat sig om att dörren var stängd, att ingen kikade in genom fönstret och betonat att "detta endast är för sängkammaren, endast för din man" började en av gummorna en ingående demonstration av hur alla rörelserna vi lärt oss sätts i sitt sammanhang. Med en låtsad make gick hon igenom vare tänkbar ställning i mer än femton minuter, medan de andra kvinnorna klappade i händerna och, uppskattande, kastade pengar på henne.

På det sätt kärleksakten omvandlades till en rad danssteg gjorde det mer abstrakt och förhäxande att titta. Det var inte det minsta likt en porrfilm, utan mer som en finkulturell dansperformance. Jag kunde bara beundra dessa kvinnor och deras nästintill fulländade talanger.

Innan kunde jag aldrig ha trott det möjligt för kvinnor av olika generationer att på ett sådant öppet vis dela en så pass intim kunskap. Det fungerar som social mötesplats och utbildningsprogram och de band vi skapade gjorde till en fantastisk upplevelse. Även om mina benmuskler menar annat skulle jag, nu när jag ser tillbaka på händelsen, inte bytt bort det för något.

Bakbrundsartikel - Bakåtsträvande praxis eller lysande exempel?

Traditionsrådgivaren Florene Mutambo håller med att seden chinamwali lär kvinnor att var undergivna sina män, men anser inte det vara något konstigt. "De ska bete sig så, det är så det ska vara".

Ur ett västerländskt synsätt är det lockande att tolka den traditionella invigningsriten som en bakåtsträvande praxis och knyta samman det med landets jämställdhetsproblem.

Nelson Branda, från Zambias nationella kvinnoförening (ZNWL), menar att Zambia fortfarande har en lång bit kvar vad det gäller jämställdhet och kvinnors delaktighet, och påpekar att det för närvarande sitter 24 kvinnor på 158 platser i parlamentet och att det är ytterst få kvinnor i andra ledande positioner.

Banda anser att invigningsriten är starkt bidragande till den bristande jämvikten mellan kvinnor och män. "Tjejerna är väl förberedda för äktenskapet, men männen får inte lära sig hur de ska tillfredställa sina fruar. Det är det tragiska".

Att skylla enbart jämställdhetsproblemen på invigningstraditionen är att dra för höga växlar menar Iriss Phiri, grundare av Nationella traditionsrådet (NTCA). "Invigningen är bara en del och jag tror inte den spelar någon större roll", hävdar hon. "Tjejer växer upp med bilden av kvinnan som undergiven, från barnsben, det handar inte bara om vad de lär sig under några få veckor".

Hon anser istället att denna sorts rådgivning kan ha en positiv inverkan på jämställdheten, om allt går rätt tillväga. Därför främjar hennes organisation, som har över tvåtusen rådgivare över hela landet, den traditionella äktenskapsinvigningen. Fast under modernare former.

"Vi undervisar bägge kön, kvinnor och män ihop", säger hon. Målet med förnyelsen är att göra männen medvetna om kvinnors rättigheter.

Hon medger att de traditionella förberedelserna har bidragit till könsrelaterat våld. Enligt den senaste hälsostudien av Zambias befolkning ansåg 61 procent av kvinnorna det som normalt att deras makar slog dem om de nekade till sex.

"Små delar av vår kultur var dåliga", säger Phiri. "Men att utbilda kvinnor, och män, är väldigt bra. Vi måste bara välja vad som är lämpligt att lära ut".

Den holländska forskaren och föreståndaren för Institutionen för Genusvetenskap på University of Zambia, Thera Rasing, anser att de traditionella läroformerna ofta misstolkas och förvrängs av moderna värderingar. Hon påstår att kvinnor förvisso indoktrineras till viss underkastelse, men att fokus ligger på hur de kan hantera sina män på ett smart och smidigt sätt.

De lär sig att undvika konflikter, förhandla sig till vad de vill och låta maken tro att det är han som bestämmer. Så om allt går rätt tillväga ger det faktiskt kvinnor mer makt. En make påminner om ett barn, som en av instruktörerna utrycker det. "Precis som föräldrar vet hur man ska hantera sina barn måste en maka veta hur hon ska dalta med sin make".

Traditionsrådgivaren Mutambo önskar att alla kvinnor världen över skulle ha tillgång till liknande träning. Iriss Phiri håller med och låter nästan överraskad när hon får veta att västvärlden inte har några liknande invigningar. "Om folk är nyfikna borde de komma hit eller bjuda in oss. Vi undervisar dem gladeligen, så de i sin tur kan föra kunskapen vidare".

Översatt av: Linus Lundgren-Widén

Bildtexter

4378: Instruktörerna som trummar och sjunger sångerna för att lära ut olika sensuella dansrörelser

4429: Instruktörerna som trummar och sjunger sångerna för att lära ut olika sensuella dansrörelser

4464: En äldre kvinna hjälper sin elev att knyta en chitenge, en förutsättning för att delta.

4473: Två nygifta husmödrar som genomgått träningen visar en av eleverna (t.v.) hur det går till

4479: En husmor instruerar en av eleverna (t.v.) några dansrörelser

4485: En tjej skakar höften i takt till trummorna när hon dansar

4494: En instruktör visar en dansrörelse

4543: En av tjejerna prövar en övning där hon ska knäa ner så långsamt som möjligt, för att visa respekt för sin man.

4550: Kvinnorna lär varandra hur de ska hålla sina händer

4560: En av tjejerna prövar en övning där hon ska knäa ner så långsamt som möjligt, för att visa respekt för sin man.

4565: En av instruktörerna visar en övning där man ska knäa ner så långsamt som möjligt, för att visa respekt för sin man.

4648: En gift kvinna visar sina färdigheter så andra kan titta på och lära sig

Recently added

SNS logo
  • Website Design