print logo
  • Username:  
    Password:  

Mozaikszavak ide vagy oda, a szegénység marad

 INSP 02 February 2019

PEAP… NUSAF… RDS…NAADS… Semmitmondó, de változatos mozaikszavak, amelyek mégis közös ellenfél ellen irányulnak. Olyan ellenfél ellen, amely makacsul tartja magát, és így a küzdelem végkimenetele is megjósolható. Legyen bármilyen a terv, tartson bár évekig az igyekezet, mégis kijelenthetjük, hogy Uganda küzdelme a szegénység ellen megmaradt gyötrelmes küzdelemnek, mégpedig a győzelem reménye nélkül. (1016 Words) - By Joseph Opio

Share

Poverty remains, despite the acronyms

Ategeka, her two grand children and another relative light a fire in the makeshift structure that serves as their kitchen. Photo: Sharon Wibabara

Poverty remains, despite the acronyms  2

A poster advertising the availability of NAADS project in Biiso sub-county. Photo: Sharon Wibabara

Poverty remains, despite the acronyms  3

Ategeka and her granddaughter light a fire in the makeshift structure that serves as their kitchen. Photo: Sharon Wibabara


Szomorkás mosoly jelenik meg lassan Esteri Ategeka arcán, ahogy kételkedve nézi az Orumuri - egy ugandai hetilap - címlapját.

A vezércikk, amely felkeltette érdeklődését, azt harsogja, hogy a kormány újraindítja a Nemzeti Agrártámogatási Szolgálat (National Agricultural Advisory Services, NAADS) öt hónapra felfüggesztett tevékenységét, ezzel felcsillantva a reményt Ategekának, hogy végre hozzájuthat a régóta várt támogatáshoz.

Ategeka őstermelő farmer a nyugat-ugandai Kasese megyében. Őseihez hasonlóan ő is a szegénység csapdájában vergődik, napi egy dollárnál kevesebből él, és csak saját termése menti meg az éhezéstől.

"Vannak napok, amikor éhezem, mert elfogyott a pénzem és még nem érett meg a termés." - vallja be az 51 éves nagymama. "A NAADS-ról azt hittük, hogy segít nekünk több lábra állni, és nem függünk majd annyira a növénytermesztésről. Örülök, hogy folytatódik a program. Talán most tényleg sikerül több lábra állni.

Az újsághír ellenére, mely szerint hétszázezer farmerhez fog eljutni a NAADS rendelkezésére álló 130 milliárd ugandai shilling, Ategeka örömét jogos kételyek felhőzik.

"Ki tudja, hogy most mi fog közbejönni?" - teszi fel a költői kérdést. "Nagyon izgatottak voltunk, amikor először beindult a NAADS program, de azóta megtanultuk, hogy óvatosabban örüljünk. A múltkori tapasztalatok még bennünk élnek, és nem lehetünk biztosak abban, hogy most másként lesz. Nem akarunk megint előre inni a medve bőrére. Mindazonáltal, az a tény hogy a kormány újraindította programot, mindenképpen jó hír."

A "múltkori tapasztalatok", amelyekre Ategeka célzott, az újságok címlapjain és hasábjain is szerepeltek múlt év közepe felé.

Ekkor történt, hogy a NAADS programot, amelyet nagy csinnadrattával vezettek be, az elnök személyes utasítására felfüggesztették a nagyarányú korrupció és a rossz vezetés miatt.

A NAADS pénzügyi alapját azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék a földműveseket a program hatókörében lévő 112 kerületben. De az elnök, akit megdöbbentett, hogy a pénz nem jut el azokhoz, akiknek szükségük volna rá, leállította az alap további működését, feloszlatta a tanácsadó testületet, és felállított egy vizsgálóbizottságot tavaly júliusban.

Ategekának, aki egy sertéstenyészetet szeretne beindítani, hogy kiegészítse szerény jövedelmét, a NAADS program beindulása váratlan szerencseként érkezett. Ezért, amikor felfüggesztették a kifizetéseket, úgy érezte, amint meglátta a fényt az alagút végén, a fény egyből ki is hunyt.

"Úgy tekintettünk a NAADS-ra, mint a megmentőnkre, és amikor felfüggesztették, az nagy sokk volt számunkra." - foglalja össze. "Természetesen az elnöknek igaza volt, a farmereknek szánt pénzt elsikkasztották. De a fejünkben akkor csak az elveszített lehetőség járt. Azt gondoltuk, hogy talán soha nem fog a NAADS újraindulni."

Ategeka és sorstársai szerencséjére a NAADS programot szigorúbb szabályokkal újraindították, hogy megelőzzék a további visszaéléseket.

Mint tapasztalt Ugandai, Ategeka tudja, hogy a legszigorúbb szabályok sem szüntethetik meg a kormányprogramok végrehajtóinak korrupciós hajlamát.

Végül is, a NAADS nem az első szegénység-ellenes projekt, amelyet a korrupció térdeire kényszerített.

Több mint egy évtizeddel ezelőtt, az ENSZ a szélsőséges szegénység és az éhezés felszámolását tette meg első számú céljává. Uganda is hasonlóképpen tett, néhány árnyalatnyi különbséggel.

Míg az ENSZ tagországai 2015-ig a szegények arányát 28 százalék alá kívánják csökkenteni, Uganda messzebbre ment, és megcélozta a 10 százalékos arányt 2017-ig.

2002-ben, alig két évvel azután, hogy az ENSZ felállította ezen célkitűzését, a szegénység aránya Ugandában az 1990-es, rekordnak számító 56%-ról 34 %-ra csökkent.

Sajnos 2010 végén, öt évvel az ENSZ által felállított határidő vége előtt, nem úgy tűnik, hogy sikerülni fog elérni a célkitűzést. Uganda gyötrelmesen küszködik, hogy megvalósítsa az ENSZ célkitűzést, és fényévekre jár attól, hogy elérje a saját maga elé kitűzött célt.

A 2002-ben elért 34 százalékos szegénységi szint nem csökken, sőt 38%-ra növekedett.

A szegények arányának növekedése különösen zavaró annak fényében, hogy mindez nagymértékű gazdasági növekedés mellett, és a szegénység felszámolását célzó folyamatos programok ellenére következett be.

Ez a tendencia felveti a kérdést: Hogyan maradhatott Uganda a világ legszegényebb országainak egyike, miközben az elmúlt 20 évben folyamatosan évi 6 százalék felett volt a gazdasági növekedés?

A válasz minden bizonnyal sokrétű, ahogy azt mutatja is a 2003-as, - a szegénység növekedését mutató - jelentés elkészülése óta nagymértékben megnövekedett felelősséghárítás és ujjal mutogatás is.

A kormánytisztviselők a visszaesésért Uganda népességnövekedését okolják, egy miniszteri nyilatkozat szerint "kapcsolat van a háztartások mérete és a szegénység között. Sok család túlnőtt a lehetőségein."

A kabinet statisztikákkal is alátámasztja állítását. A 3,6 százalékos évenkénti népességnövekedéssel Uganda harmadik a térségben, melyet csak Jemen és Niger múlt felül. Ekkora növekedés mellett az életszínvonal szinten tartásához a gazdasági növekedésnek a duplájának kellene lennie a jelenlegi hat százaléknál.

A kormány érvei azonban csak keveseket győztek meg.

A kritikusok inkább a különböző szegénység elleni programok hibáit és sikertelenségeit emlegetik.

A Szegénység Felszámolását célzó Akciótervtől (Poverty Eradication Action Plan, PEAP) az Észak-Ugandai Szociális Alapig (Northern Uganda Social Action Fund, NUSAF) és a Vidékfejlesztési tervig (Rural Development Strategy (RDS), vagy a legújabb kezdeményezésig, a NAADS programig mind-mind áldozatául esett ugyanannak a problémának: a korrupciónak. Mindezen programokat nagy lelkesedéssel vezették be, papíron mindegyik hatékonynak tűnt. De a megvalósítás fatális hibái miatt esélytelenekké váltak céljuk elérésére.

A PEAP, az ország fejlesztési terve arra törekedett, hogy a szegényebb háztartásokat is bevonja a gazdasági növekedésbe.

De korrupció és a gyakran tisztességtelen végrehajtás miatt ennek hasznából csak egy szűk, városi kisebbség részesült, és nem jutott el azokhoz, akiknek igazán szükségük lett volna rá.

A NUSAF, amit azzal a céllal indítottak, hogy indítsa be a háború által pusztított északi területek fejlődését, hasonló problémával szembesült; éppúgy, mint az RDS, - a gazdacsoportok támogatását célzó, mikrohiteleket nyújtó - kezdeményezés.

Nem csoda, hogy a kritikusok nincsenek elájulva a fantáziadús mozaikszavakkal takart - a szegénység felszámolását célzó - programoktól. Ezek mindaddig halva született kezdeményezések maradnak, amíg a kormányzat meg nem oldja a visszatérő szervezési gondokat, és nem tudja garantálni, hogy a végrehajtás során is hűek maradnak a programok eredeti céljaihoz és szelleméhez.

Ekkor és csak ekkor fognak az Ategekához hasonló farmerek közelebb kerülni álmaikhoz, a fenntartható és biztos jövedelmet jelentő mezőgazdasági termeléshez.

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design