print logo
  • Username:  
    Password:  

En ny Darfur?

 INSP 01 July 2019

Den fredfylte folkeavstemningen som førte til den kommende uavhengigheten forutsa ikke konflikten som har startet igjen de siste ukene. Ifølge FN har mer enn 360.000 mennesker blitt fordrevet i Sudan i løpet av de siste seks månedene, og mer enn halvparten av disse har blitt fordrevet i løpet av den siste måneden. De mest voldsomme kampene har funnet sted i de tre oljerike grenseområdene som har vært omstridt helt siden fredsavtalen ble signert i 2005: Abyei, Blue Nile og Sør-Kurdufan. (587 Words) - By Danielle Batist

Share

SNS_Sudan sidebar 2

Petrol seller during the fuel shortages in Juba, 9 June. Photo: Simon Murphy

I disse grensestatene har regjeringen i nord satt inn sine væpnede styrker. 21. mai gikk tropper inn i Abyei i det de hevdet var et svar på et angrep av Sør-Sudans tidligere opprørsgruppe SPLA på en av konvoiene til styrkene til regjeringen i nord. 22 soldater fra nord hadde da blitt drept. Abyei var en av de mest sentrale slagmarkene under borgerkrigen, og ble av begge sider sett på som av stor symbolsk betydning. De fleste innbyggerne i Abyei ønsker å være en del av sør, men de ble ekskludert fra å stemme i folkeavstemningen i januar.

Sudans president Omar al-Bashir truet forrige uke med å sperre en rørledning som frakter olje fra sør til havnen i nord. 99 prosent av inntektene til det snart autonome sør kommer fra olje, men dette er avhengig av at de kan sende oljen nordover via rørledningen, slik at den kan bli eksportert fra havnen i nord. Khartoum krever at sør fortsetter å dele inntekter med dem, eller betale en transittavgift for hvert fat de eksporterer. For tiden deler Sør-Sudan oljeinntektene sine likt med nord - til tross for at de står for utvinningen av 80 prosent av oljen. Abyei er kilde til 75 prosent av landets daglige oljeproduksjon, som er på 500.000 fat dagen.

I mellomtiden rapporterer hjelpearbeidere i Sør-Kurdufan om etnisk rettet menneskelig ødeleggelse, som hovedsakelig er rettet mot de afrikanske stammene fra Nubafjellene. Øyevitner fra lokale kirker og hjelpeorganisasjoner rapporterer omeskalerende vold og advarer om "en ny Darfur", en konflikt der mer enn 200.000 mennesker i den vestlige delen av Sudan ble systematisk drept av styrker fra Khartoum, og minst to millioner mennesker ble hjemløse. Så mange som 75.000 mennesker har flyktet fra kampene i Sør-Kurdufan, og det er ventet at tallet vil stige til flere hundre tusen. FN melder at "sikkerhetssituasjonen blir stadig verre". Internasjonale, ikke-statlige organisasjoner som opererer i området er i ferd med å evakuere sine ansatte etter hvert som den humanitære krisen utfolder seg. Opptil 10.000 mennesker har søkt tilflukt i leiren til FNs Sudanstyrke i delstatshovedstaden Kadugli. USAs spesialutsending til FNs sikkerhetsråd, Susan Rice, sa 20. juni at "situasjonen i Sudan utgjør en presserende trussel mot sikkerheten og tryggheten til det sudanske folk, og er også en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet." Volden brøt ut i begynnelsen av juni, da myndighetene begynte å avvæpne opprørerne. Selv om delstaten vil forbli en del av nord, er den hjem til mange som holder med sør. Disse befinner seg særlig i Nubafjellene, og noen av dem kjempet med SPLA-opprørerne under krigen. Nå befinner de seg på feil side av grensen, på motsatt side enn sine tidligere kamerater, og har nektet å overgi våpnene sine til styrkene fra nord, som de anser som fiendtlige. Khartoum har sagt at de ikke vil tolerere eksistensen av to forskjellige hærer innenfor grensene sine. Nuba-aktivister understreker at denne konflikten ikke handler om nord og sør, men at det er en kamp for å beskytte grunnleggende rettigheter og deres måte å leve på.

Oversatt fra engelsk av Iselin Rønningsbakk

SNS logo
  • Website Design