print logo

Sprejeři se spojili s lékaři v kampani za zdraví

 Street News Service 29 June 2019

V mnoha částech světa je graffiti považováno za formu vandalizmu, kterého se dopouští ti, kteří rebelují proti společnosti. V senegalském Dakaru skupina sprejerů zpochybňuje tuto představu a po zdech stříká výzvy k sociálnímu rozvoji. (957 Words) - By Amanda Fortier

Share

SNS_Graffiti artists join doctors on health campaign 1

A taxi speeds on to the busy artery of the VDN past Docta’s piece de resistance, the mural of “Unity in Diversity” created for FESMAN.Photo: Paul Farrall.

SNS_Graffiti artists join doctors on health campaign 2

Docta’s “tag” on the road support of the VDN, Sipres roundabout, Dakar.Photo: Paul Farrall.

SNS_Graffiti artists join doctors on health campaign 3

This notebook is the bubbling cauldron of Docta’s future projects. Here he demonstrates a mural planned for the very near future.Photos: Paul Farrall

SNS_Graffiti artists join doctors on health campaign 4

Docta outside his colorfully decorated Medina residence.Photo: Paul Farrall.

SNS_Graffiti artists join doctors on health campaign 5

A moment of relative serenity on Rue 6 in front of the artist’s “Sante Amul Prix” mural, Medina.Photos: Paul Farrall


Hip hop a zdraví je nepravděpodobné spojení. Ale v hlavním městě Senegalu se tak stalo, sprejeři a lékaři spojili síly, aby zlepšili informovanost ohledně nemocí jako AIDS, cukrovka, malárie a tuberkulóza.

V čele projektu pojmenovaného Graff & Santé ("santé" znamená ve francouzštině zdraví) v roce 2008 stanul jeden z průkopníků graffiti v Senegalu. Není náhodou, že jeho umělecké jméno je Docta (lapiduch).

Docta, jehož skutečné jméno je Amadou Lamine Ngom, začal bezútěšné betonové zdi Dakaru používat jako plátno pro svůj štětec v polovině osmdesátých let. Tehdy nikdo nechápal, co to dělá.

"V té době byli lidi mou prací zmatení, protože byla umělečtější," vysvětluje Docta doma v Medině, čtvrti ve středu města. "V určitý moment jsem ale musel zjednodušit své poselství, aby lidé mohli pochopit, co říkám."

Nápad na Graff & Santé byl výsledkem Doctova hledání nové role grafiti v Senegalu.

"Graffiti může být trampolínou komunikace mezi obyvateli a městským uměním ulice," říká Docta. "V začátcích bylo úkolem graffiti podněcovat revoltu, ale v určitý moment musíte také něco lidem nabídnout. Nemůžeme pořád jen říkat ne, nejde to dobře, musíme také přinést řešení do budoucna."

Graff & Santé je třídenní akce, do které se zapojují graffiti umělci z Doctova týmu, známého jako "Doxandem squad". Vyrážejí do ulic chudinských čtvrtí Dakaru a zdobí veřejné zdi a stěny velkými barevnými obrazy a slogany. Poselství jako "zdraví je neocenitelné" a "jednota v různosti" sprejují v místním jazyce Wolof. Pak dorazí lékaři a přímo na ulicích postaví improvizované stany, v kterých zdarma poskytují testování a prohlídky, rozdávají léky a nabízejí sítě proti moskytům. Jen během prvního konání akce bylo testováno a prohlídnuto osmdesát sedm lidí, z nichž by většina nikdy lékařskou ordinaci nenavštívila.

"Většina Senegalců má odpor k chození do nemocnic," vysvětluje Docta. "Myslí si, že lékařský perzonál je neurvalý a léky příliš drahé. Graffiti umělci mohou pobídnout lidi a lékaře, aby se potkali na ulici, což je důležité, protože to je neutrální místo, kde se místní cítí méně ohroženi."

Ve srovnání s mnoha jinými africkými zeměmi dosáhl Seenegal relativně slušného pokroku na své cestě za zdravím. Mají jeden z nejnižších výskytů AIDS na kontinentě, pouze kolem jednoho procenta.Ale stejně jako v jiných Západoafrických státech jako Gabun a Kamerun i v Senegalu podle mezinárodní charitativní organizace Avert bojující s AIDS stále ještě existuje riziko, že se počet nakažených může zvýšit. Podle jiné mezinárodní organizace USAID je tuberkulóza, i když není tak rozbujelá jako v JAR a Nigérii, "nejtěžším břemenem" senegalského zdravotnictví. Také v boji s malárií udělal Senegal významné kroky kupředu. Celonárodní distribuce moskytiér a standardizace rychlých diagnostických testů pomohly snížit mezi lety 2008 a 2009 počet ohlášených případů malárie o 41%.  Hodně práce ještě ovšem zbývá, takže Docta a jeho Doxandem Squad si zatím nevydechnou.

Blížící se letošní Graff & Santé Festival je plánován na začátek září, kdy vrcholí období dešťů. Skupina plánuje pracovat na těch nejchudších předměstích Dakaru, tam, kde vytrvalé povodně působí lidem největší škody. Chybějící kanalizace a hygienická zařízení dělají z těchto míst v období dešťů živnou půdu pro malárii a tuberkulózu.

"Když můžeme, pomůžeme, to je naše práce," potvrzuje Docta. "Musíme to dělat. Přesně tenhle druh sociální angažovanosti v sobě graffiti vždy mělo, my ho teď akorát zhmotňujeme. Jenom díky tomuhle si lidé dokáží představit budoucnost odlišnou od přítomnosti."

Amadou Dior Ndiaye je kulturním manažerem a nadšeným příznivcem iniciativy, kterou Docta odstartoval. Pokud on ví, je to jediný projekt svého druhu v Africe.

"Žijeme ve světě, ve kterém nemůžeme na nikoho čekat, a to zejména co se našeho zdraví týká," tvrdí Amadou Dior Ndiaye. "Je to jako, když má někdo žízeň. Také nepočká, až mu někdo jiný podá slenici vody. Půjde a napije se. Mládež v Senegalu chce vzít svůj osud do svých rukou a nechce čekat, až někdo přijde."

Postranní sloupec - Zapojení mladých do sociálního rozvoje

Když graffiti z Ameriky poprvé přeskočilo Atlantik a dorazilo přad dvaceti lety do Afriky, hodně se debatovalo o jeho legalitě. Stejně jako v mnoha jiných částech světa i v Senegalu je graffiti stále nezákonné, ale narozdíl od řady západních i afrických zemí je v Senegalu všeobecně tolerováno. Pravděpodobnost, že bude sprejer zatčen za sociální nebo politické slogany je takřka nulová.

Profesor Abdoulaye Niang, sociolog a výzkumný pracovník se specializací na městskou hiphopovou kulturu a graffiti na Univerzitě v Gaston Berger, věří, že Senegalci vnímají graffiti jako něco víceúčelového, co má jak sociální, kulturní a politickou hodnotu, tak i estetické kvality.

"Lidé tady v porovnání se západními zeměmi nebo i s některými částmi Afriky graffiti akceptují, protože ho nepovažují za vandalizmus, ale za umění," říká profesor Abdoulaye Niang. "Pro mladé se z toho stal způsob, jak se projevit ve společnosti, která stále chová stáří ve velké úctě. Umožňuje jim získat určitý respekt. Z konzumentů se mohou stát tvůrci."

Jak už to u podobných uměleckých projektů bývá, měřit společenský dopad takové akce jako Graff & Santé je obtížné. Profesor Abdoulaye Niang připouští, že právě to nahrává skeptikům.

"Vše, co mohu říct, je, že jak rostl počet posprejovaných zdí, tak rostl i počet dobrovolně testovaných. A to jenom tam, kde sprejeři pracovali společně s lékařskými týmy. Myslím, že je to dobré znamení a že to dokazuje, že graffiti na obyvatele zapůsobilo."

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design