print logo
  • Username:  
    Password:  

Annie Lennox navštívila streetpaper v Malawi

 INSP 10 March 2019

Popová hvězda Annie Lennox byla nadšena prodejci, kteří pro ni zazpívali serenádu v kanceláři Big Issue v Blantyre. Návštěva malavijského hlavního města byla součástí její první cesty jako vyslance dobré vůle jmenovaného Skotským parlamentem. (713 Words) - By Lameck Masina a Danielle Batist

Share

SNSEU_annielennox_malawi_ 1

Annie Lennox and The Big Issue Malawi's executive director Omega Chanje look at recent issues of the magazine. Photo: Davison Makhole

SNSEU_annielennox_malawi_ 2

The Big Issue Malawi vendors welcome Annie Lennox to the magazine’s Blantyre office. Photo: Davison Makhole

SNSEU_annielennox_malawi_ 3

The Big Issue vendors and staff with Annie Lennox. Photo: Davison Makhole


Annie Lennox a výkonná ředitelka The Big Issue Malawi Omega Chanje si prohlíží poslední výtisky časopisu. Foto: Davison Makhole

Prodejce a sociální pracovníky Annie Lennox pochválila: "Myslím, že děláte skvělou práci. Streetpaper změnil život lidem od základu. Zápal, s jakým vaše organizace funguje, se přenáší na všechny a to je moc důležité."

Časopis založený s pomocí charity sídlící ve skotském Glasgow a Mezinárodní sítě streetpaperů (INSP) umožnil od svého založení v roce 2009 už čtyřem stovkám bezdomovců vydělat si na živobytí. Díky financování skotskou vládou vychází v nákladu 1500 výtisků každé dva měsíce a prodává se na ulicích v Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Zombě a Mangochi.

Lisa Maclean, výkonná ředitelka INSP, k tomu řekla: "Jsme hrdí na to, jak Big Issue Malawi pomáhá bezdomovcům a chudým dostat se z ulice a vrátit se do života. Skotská vláda se stala velkým zastáncem spolupráce INSP a Big Issue Malawi a jejich přínos našemu boji s chudobou v Malawi je zásadní. Úspěšná návštěva Annie Lennox pomůže především do budoucna Big Issue Malawi v jeho úsilí."

Po zážitku ve výdejně malawijského Big Issue Annie Lenox pozvala prodejce, aby zazpívali několik písní společně s ní: "Hudba je skvělý nástroj jak předat lidem poselství. Je to jazyk, kterému každý rozumí."

Ohledně své vlastní kampaně proti AIDS "Zpívej" nám prozradila: "Když přijedete do kterékoliv africké země, první, co se stane je, že lidé zazpívají. Tak to bylo dnes a až přijedem do dalšího města stane se to zase. Proto jsem svou kampaň nazvala Zpívej."

Dlouholetá agitátorka Annie Lennox byla během své poslední návštěvy Afriky svědkem pozitivních změn v oblasti prevence AIDS. "Má kampaň nabádá k otevřenosti, k vytváření dialogu, protože tady bojujeme se stigmatizací. Mlčet je smrtelné, ale Malawi prochází proměnou. Navštívila jsem místa, která před deseti lety vypadala úplně jinak."

"Byla jsem ve vesnicích, ze kterých by před deseti lety nakažené virem HIV vyhnali. Teď místo toho kmenoví vůdci lidi žijící s HIV vítají - nevyřazují je a nevylučují, naopak je podporují. Stigma pomalu ustupuje."

Malawi patří mezi nejméně rozvinuté země na světě. Většina mladých, městských obyvatel hledá práci, která neexistuje, a často se z nich stávají bezdomovci. Bezdomovectví je spojováno s žebráním, prostitucí a AIDS, takže stigma, které provází bezdomovectví, je tak silné, že vede také k vyloučení ze společnosti. Malawijský streetpaper se pokouší s takovými problémy vypořádat.

Ohledně přetrvávajících malawijských problémů Annie Lennox chválí právě úsilí streetpaperu: "Tohle je skutečná změna až do základů a to, co děláte, mě naplňuje optimizmem. Každý může v této proměně hrát svou roli. Já jsem jenom jedna postava a dělám, co je v mých silách. Společně můžeme inspirovat ostatní lidi, aby se začali zajímat a aby jim to vydrželo."

Omega Chanje-Mulwafu, výkonná ředitelka Big Issue Malawi, byla "potěšena" návštěvou skotské celebrity a její řeč označila za "povzbuzující morálku prodejců".

Sara Sangaya je prodejkyně stretpaperu v Blantyre. "Jsem vdova starající se o sirotky a velkou část mých potřeb pokrývá příjem z uličního prodeje časopisu. I když to zatím úplně nestačí, vím určitě, že s pomocí Big Issue Malawi udělám další krok kupředu."

Vysoký představitel Skotského parlamentu Alex Ferguson dělal Annie Lennox částečně doprovod na její návštěvě Malawi. Prezident Skotské sekce Meziparlamentní asociace Britského společenství národů (Commonwealth Parliamentary Association Scotland Branch - CPASB) prohlásil, že na něj úspěchy skotských a místních nevládních organizací přímo v terénu udělaly "velký dojem".

Krátce po návratu do Skotska dodal: "Chudoba, s jakou se setkáte v Malawi, je na úrovni, kterou tady ve Skotsku neznáme. Problémy mají obrovské, ale vrátil jsem se s poznáním, že i minimální investice může přinést enormní zisk."

"Navštívili jsme mnoho projektů podporovaných skotskými nevládními organizacemi. Vrchní sestra v jedné nemocnici měla slzy v očích, když nám popisovala, o kolik klesla kojenecká úmrtnost po dostavbě nového oddělení. To vás dojme. Annie a já jsme oba přesvědčeni, že v podpoře je třeba pokračovat. A lidem ve Skotsku chceme vzkázat, aby nepřestávali v práci, kterou dělají. Ta práce má ohromné výsledky."

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design