print logo
  • Username:  
    Password:  

Vad födelsedag också kan betyda för mig

 Faktum - Sweden 24 January 2019

Under årens lopp har ordet födelsedag för mig sakta fått en ny innebörd. Den gäller människans existens på Jorden. En debatt för tre år sedan i tidningen Faktum gällde osynliggörandet av människan och den brist på ansvar för hemlösheten som makthavare uppvisade. Mitt inlägg i debatten blev en personlig hyllning inför 60-årsminnet av FN-förklaringen om mänskliga rättigheter. Genom att utse en speciell födelsedag till symbolisk extra nationaldag ville jag hylla alla de gräsrötter, som tar ansvar när ingen annan gör det. (692 Words) - By Anna Cinderella

Share

Faktum_A possible meaning of birthday

Street paper vendor Anna Cinderella sells Faktum on the streets of Norway. Photo courtesy of Faktum

This content is only available to members (street press publications). Members can log in above to view full text.

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design