print logo
  • Username:
    Password:

ЕРЏАН САДИК - НАЈУСПЕШНИОТ ПРОДАВАЧ НА „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“

 Lice v lice - Macedonia 25 February 2019

Ми беше непријатно што продавам на улица, па им се обраќав тивко на купувачи-те. Тие не ме ни слушаа, не ни застануваа, па сфатив дека така ништо не правам. Сега знам дека оваа работа е многу убава и чиста и морав да се потрудам „Лице в лице“, а и јас преку него, да успее – вели Ерџан со сериозност како да раскажува за работата на својот живот. (290 Words) - By Маја Неделковска

Share

LicevLice_Erdzan Sadik: „My smile sells the magazine”1

The 19-year-old Lice v Lice vendor Erdzan Sadik.Photo: Tomislav Georgiev

LicevLice_Erdzan Sadik: „My smile sells the magazine”2

Erdzan on the City Square "Macedonia", selling the third issue of lice v Lice.Photo: Tomislav Georgiev

LicevLice_Erdzan Sadik: „My smile sells the magazine”3

Macedonian Actor Sasko Kocev, promoting the second issue of Lice v lice together with Erdzan.. Photo: Tomislav Georgiev


This content is only available to members (street press publications). Members can log in above to view full text.

 Other Language Versions

SNS logo
  • Website Design